Fasadkollen

Behöver din fastighet en fasadrenovering - eller kan du tryggt vänta i 10 år? Det kan vara svårt att veta. Med Fasadkollen hjälper våra experter dig kostnadsfritt. Upptäck problemen i tid och förebygg höga kostnader.

Fastighetsunderhall

Vad ingår i Fasadkollen?

När vi besöker din fastighet eller bostadsrättsförening kontrollerar våra experter fasaden inklusive alla detaljer. Sedan gör vi en bedömning om det finns skador eller problem i behov av åtgärd. Vi tar därefter fram en åtgärdsplan till dig, oavsett om det är aktuellt  nu eller om fem år.

Förhoppningsvis kommer du eller styrelsen i er BRF att vända sig till oss när behovet finns där. Om ni gör det har vi ett försprång eftersom vi redan har god inblick i er fastighet.

Vad kollar vi?

Under vårt besök kontrollerar vi fasad, balkonger, fönster, bjälklag och tak. Beroende på när fastigheten var uppförd eller vilken byggnadsstil som användes har olika fastigheter olika svagheter. När vi vet byggnadsår och fastighetstyp vet vi oftast vad vi behöver kolla efter.

Vi granskar eventuella skador i fasaden och avgör deras djup, vi kontrollerar det naturliga slitaget och granskar de områden där vi vet kan dyka upp problem på just din fasadtyp.

Batterigatan Fasad Norr

Boka gratis fasadkoll

Fasadkollen är vår kostnadsfria tjänst för bostadsrättsföreningar i Göteborg med omnejd.

Vi synar av fasaden, balkonger, fönster, sockel, tak, avvattning och utsmyckning. Allt dokumenteras i en rapport som du får efteråt. Skulle något inte se bra ut, så lämnar vi förslag på hur det kan åtgärdas.

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig för att boka in ett besök.

Fasadkollen
Uppgifter om den bostadsrättsförening eller fastighetsbolag du representerar:

Vill du läsa mer om vad vi fasadkollar?

Fasad
Fasaden är hela ytterskiktet av fastigheten, själva utsidan. Däremot räknas det inte som en fasad om en vägg sitter ihop med fastigheten bredvid, den måste vara synlig utifrån. Fasaden kan bestå av olika sorts material och sträcker sig från grunden längst ner till takfoten högst upp. Tegel, sten, puts eller trä är de vanligaste fasadtyperna som vi renoverar. Alla material är känsliga där fasaden är bruten. Vilket betyder att skador och problem kan- och uppstår ofta där olika material möts. Det kan exempelvis vara där stuprör sitter, en ventil eller  vid ett fönster.

Tak
Tak har en lång livslängd precis som fasader, taket utsätts för- och ska utsättas för enorma påfrestningar. Men hur lång takets livslängd är beror på material. Så småningom behöver taket bytas och under tiden behöver det underhållas. Planeringen av ny takläggning är mycket noggrann, dels för att göra arbetet så smidigt som möjligt men också för att de boende i huset ska påverkas så lite som möjligt. Under tiden som vi bytte tak och plåtdetaljer på Birkagatan exempelvis kunde de boende i vindsvåningarna bo kvar i sina lägenheter.

Bjälklag
Det som bär och håller uppe hela fastigheten är bjälklagen, därför måste dem vara i gott skick. Både rötskador och svampangrepp kan vara lokala eller omfattande. Våra medarbetare är vana vid att renovera fastigheter på ett grundligt sätt, som inte skadar varken orginalutseende eller konstruktion. Långsiktighet och byggnadsvård är en självklarhet för oss.

Fönster
Fastighetens fönster har en stor avgörande faktor för fastighetens utseende. Äldre fönster är ofta gjorda med bågar av trä i riktigt fin kvalitet. Det går ofta att renovera äldre fönster och bibehålla orginalutseendet på fasaden. Flagad färg behöver nödvändigtvis inte betyda att trät är i dåligt skick. Med vårt systerföretag Kålltorps glasmästeri får vi en hjälpande hand när vi behöver tillverka nya delar till de fönster som är skadade, men också vid tillverkning av nya fönster som passar fastigheten. Vi sätter även in extra glas i befintliga fönster för att förbättra energivärdet och dämpa bullernivå om så önskas. På detta vis kan vi bibehålla fastighetens orginalutseende samtidigt som vi sparar på miljö och naturens resurser.

Balkonger
Det är enkelt att förstå att en balkong som är i dåligt skick kan vara en stor risk, både för personen som står på balkongen men inte minst för den som vistas under. Därför är det extra viktigt att ha koll på hur balkongerna i en fastighet mår och hur skicket är i fastighetens loftgångar. Rost och frostsprängning påverkar balkongens hållfasthet. Balkongens betong kan brytas upp inifrån när vatten letar sig in i betongplattan, ofta via armeringsjärnen.

Kontakta oss om du vill få koll på hur er fastighets fasad mår, vi hjälper gärna till.

Fyll i formuläret, eller ring oss på 031-99 05 99