Våra tjänster

Renovering, anpassning, ombyggnad och rivning. Men även kompletta tjänster för din fasad.

 

Vårt breda byggserviceutbud täcker både traditionella uppdrag som renovering av bostäder och anpassning av kök eller badrum, men vi kan dessutom ta hand om fasadens utsida med våra kompletta tjänster. På O.A. Tobiason Byggservice underhåller vi din fasad, utför regelbundna kontroller så att du kan undvika oväntade och ofta dyra skador.

O.A. Tobiason Byggservice arbetar med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, med företag och deras lokaler. Vi är samarbetar med andra företag och pålitliga hantverkare som kan komplettera vårt utbud.

Byggservice Fönster2

Renovering & Reparation

Vi renoverar och rustar upp bostäder och lokaler. Det kan vara små arbeten i en del av en bostad, eller omfattade arbeten som hela lägenheter, företagslokaler eller fastigheter.

Vi reparerar också skador som uppstått inne i eller utanpå fastigheten. Det kan självklart även gälla till exempel trapphus eller gårdsplan.

Ombyggnation & Rivningsarbeten

Ska ni bygga om eller bygga till? Vi utför mindre byggnationsarbeten. Vi kan göra anpassningar av bostäder, till exempel i kök och badrum, men även lägga nya golv.

Vi kan även utföra rivningsarbeten och tar hand om material och avfall enligt rådande regelverk.

Byggservice Tak
Byggservice Jour Batterigatan Dörr

Kompletta tjänster och förebyggande kontroller

Vi kan kontrollera din fasad regelbundet och upptäcka skador i tid. Det hjälper dig att undvika plötsliga, dyra reparationskostnader. Vi utför även löpande service för att hålla din fastighets utsida i gott skick.