Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har utlyst en tjänst som passar dig, är du välkommen att lämna spontanansökan. Vi är alltid intresserade av bra folk!

Hos oss blir du en del av ett mer än hund­ra­å­rigt fö­re­tag som för­e­nar be­prö­vad bygg­nads­konst med mo­dern tek­nik. Det är so­lid kva­li­tet och hant­verk­s­kär­lek – från bjälk­la­get hela vägen ut i put­sen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par. De har an­svar och fri­het att lösa sina ar­bets­upp­gif­ter i sam­råd med arbetsledare.

Vill du veta mer?

Ring 031–99 05 99 el­ler mej­la info@​tobiasonbyggservice.​se

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Ansökningsformulär

Spontanansökan